talkyoo udvider hele tiden vort netværk af internationale opkaldsnumre. Hvis du har valgt option "international dial-in numbers" kan dine internationale deltagere ringe op via et lokalt opkaldsnummer - dette sparer alle for store summer! Deltagere med "flat-rate" abonnement ringer tilmed gratis!

Internationale telefonnumre fra en fastnettelefon

Hvis du har valgt denne ekstrafunktion kan deltagere fra fremmede lande tilgå et stadigt voksende netværk af internationale opkaldsnumre. Hos talkyoo stræber vi efter hele tiden at udvide vores internationale opkaldsnumre.

Hvis du er vært for internationale telekonferencer kan dine deltagere som oftest ringe til lokal pris, og dermed spare store summer. Hvis dine deltagere tilmed har flat-rate abonnement koster opkald til disse numre ikke noget - dermed bliver deres deltagelse i konferencen gratis!

Det rette nummer hvis du ønsker at afholde gunstige internationale telekonferencer

Vi udvider stadig vort netværk af internationale opkaldsnumre. I øjeblikket findes der et antal lokale numre i Tyskland og Italien, og dertil kommer vores talkyoo Skype konto, som tillader udenlandske deltagere at være med på gunstige vilkår.

Hvorfor er et konferenceopkald af international betydning

Virksomheder der er aktive internationalt har ofte problemer med at pleje kontakten med kunder langt borte; de daglige interaktioner kan klares via email, men vigtige diskussioner og opdateringer bør ikke begrænses ad denne vej. Her er det vigtigt at være i stand til at kommunikere direkte, når som helst og til en fornuftig pris - noget som f.eks. telekonferencer er meget velegnede til. Dermed kan telekonferencer hjælpe dig med at etablere og bevare en nærhed i relationen til dine kunder. Med talkyoo telekonferencer kan du tilmed benytte dig af muligheden for at vise Online præsentation til dine fjerntboende kunder - alt sammen til lokaltakst, fordi vi har et stort udvalg af internationale opkaldsnumre.